Projekt OP VVV - Výzva 63 na ZŠ UNESCO

Projekt OP VVV - Výzva 22 na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

Projekt Erasmus+ School is Cool but IT Rules

Projekt Erasmus+ Connected with the languages

Projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (Spolupráce se SŠPHZ Uherské Hradiště)

Mezinárodní spolupráce - Projekt Po stopách histórie Mesta Skalice (Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Mestská knižnica Skalica)

Projekt KIPR (spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání)

Projekt Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách

Projekt Příběhy 20. století

Rozvojový program na podporu školních psychologů, školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků ve školských poradenských zařízeních v roce 2016

Rozvojový program MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016

Rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020

Program MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách pro rok 2020 - Vybavení školních dílen v ZŠ UNESCO