Projekt OP VVV – Výzva 80 v ZŠ UNESCO

Projekt OP VVV - Výzva 63 na ZŠ UNESCO

Projekt OP VVV - Výzva 22 na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

Projekt Erasmus+ Supporting Home Languages and the Languages of Schooling with Erasmus+

Projekt Erasmus+ Happy, Healthy, Wise and Wealthy

Projekt Erasmus+ School is Cool but IT Rules

Projekt Erasmus+ Connected with the languages

Projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (Spolupráce se SŠPHZ Uherské Hradiště)

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (spolupráce se SŠPHZ zejm. v oblasti polytechnického vzdělávání)

Mezinárodní spolupráce - Projekt Po stopách histórie Mesta Skalice (Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Mestská knižnica Skalica)

Projekt KIPR (spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání)

Projekt Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách

Projekt Příběhy 20. století

Rozvojový program na podporu školních psychologů, školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků ve školských poradenských zařízeních v roce 2016

Rozvojový program MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016

Rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce xxx – Excelence základních a středních škol xxx

Projekt RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování – Po stopách totalitních režimů 20. století (Zlínský kraj)

Projekt RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji – A každý řekne – jen voda (Zlínský kraj)

Program MaS05-20 Podpora vybavení dílen v základních školách pro rok 2020 - Vybavení školních dílen v ZŠ UNESCO