Číslo výzvy: 02_22_002
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002097
Název projektu: Šablony I pro ZŠ UNESCO, UH
Číslo jednací projektu: MSMT-24889/2022-2
Rozpočet: 4 532 252,00 Kč
Termín realizace: 01.02.2023-31.01.2025

 

Zvolené aktivity - ZŠ

Školní psycholog ZŠ – ve výši úvazku 1,000/měsíc

Kariérový poradce ZŠ – ve výši úvazku 0,100/měsíc (4 hod./týd.)

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ (189 jednotek)

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ (34 jednotek)

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠK (13 jednotek)

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠK (6 jednotek)

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD (34 jednotek)

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD (6 jednotek)