Národní plán obnovy (doučování, digitální učební pomůcky, prevence digitální propasti)

Základní informace o programu

V rámci Národního plánu obnovy – doučování vedl po celý školní rok 2021/2022 a 2022/2023 každý vyučující na naší škole pro své žáky mimo vyučování 1 hodinu týdně cíleného intenzivního doučování vedoucího k rozvoji znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

 

Zároveň byla škola opakovaně podpořena finančními prostředky: