Národní plán obnovy (doučování, digitální učební pomůcky, prevence digitální propasti)

Každý vyučujcící na naší škole v rámci Národního plánu doučování nabízí svým žákům mimo vyučování 1 hodinu týdně cíleného intenzivního doučování vedoucího k rozvoji znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce. Přehled nabízených hodin včetně jejich času je zaznačen v rozvrzích jednotlivých vyučujících.

Základní informace o programu