Národní plán obnovy (doučování, digitální učební pomůcky, prevence digitální propasti)

V rámci Národního plánu obnovy – doučování vedl po celý školní rok 2021/2022 a 2022/2023 každý vyučující na naší škole pro své žáky mimo vyučování 1 hodinu týdně cíleného intenzivního doučování vedoucího k rozvoji znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Zároveň byla škola podpořena finančními prostředky na technické vybavení pro realizaci distančního vzdělávání. Tato finanční intervence pokračovala v roce 2022 a pokračuje dosud, kdy je finančně podporována na dva účely, a to na vybavení dětí a žáků digitálními učebními pomůckami a také na prevenci digitální propasti.

Základní informace o programu