Speciální pedagog pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Mgr. Iva Potyková

Mgr. Iva Potyková
Email: potykova (a) zsunesco.cz
Telefon: 572 432 830

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Náplň práce speciálního pedagoga