Projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory Šachového svazu ČR v roce 2013, který k jeho rozjezdu využil dotace MŠMT na sportovní činnost. Cílem projektu je podpořit zavedení šachů do vyučování na základních a středních školách.

Šachy jsou součástí osnov ve více než 30 zemích a na základě řady studií přijal v roce 2012 Evropský Parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že šachy dokáží v dětech všestranným způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale také osobnost a sociální dovednosti. Vše se děje hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti.

Cílem projektu není výchova šachových mistrů, ale chceme dětem nabídnout již v raném věku možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě. Na naší škole je realizován zejména v rámci školní družiny, odkud proniká i do výuky na 1. st.

 

Ve školním roce 2022/2023 probíhá další ročník soutěže Šachy do škol.

Soutěž organizuje Šachový svaz České republiky ve spolupráci s výukovým šachovým webem My-Chess https://my-chess.com/. Soutěž je určená pro školy, na kterých probíhá šachová výuka, ať už formou školního předmětu, odpoledního kroužku, anebo online výuky. Do loňského ročníku se zapojilo přes 200 dětí z více než 30 škol z celé České republiky. Mezi nejúspěšnější školy patřilo i družstvo ZŠ UNESCO Uherské Hradiště. Na jeho úspěších se nejvíce podíleli Tomáš Skládal, Erik Horák, Ondřej Procházka, Eda Vaculík a Martin Medek. Někteří z nich v soutěži zaznamenali i úspěchy v kategorii jednotlivců, opakovaně byl vyhodnocený Tomáš Skládal.

V soutěži děti řeší každý týden nové šachové testy. Mohou si vybrat každý týden z šesti různých testů v různých úrovních obtížnosti, tři nejlepší dosažené výsledky se pak počítají do celkového hodnocení jednotlivců i škol. Díky testům s různou obtížností se do soutěže mohou zapojit zkušenější i méně zkušení šachisté, včetně úplných začátečníků. Hlavní je pravidelnost řešení a snaha o bezchybnost. V průběhu soutěže se děti navíc lepší, takže postupně zvládají obtížnější úkoly. V systému My-Chess mohou děti řešit i další nesoutěžní úkoly, sledovat výuková videa, studovat šachová témata, procházet si výukové lekce. Využít ho mohou i děti, které do soutěže zapojené nejsou, včetně úplných začátečníků.

 

Zajímavé odkazy:

projekt Šachy do škol http://www.sachydoskol.cz/

článek o novém ročníku soutěže Šachy do škol https://www.chess.cz/soutez-sachy-do-skol-2022-23/

výukový systém My-Chess https://my-chess.com/ (registrace je zdarma a zapojit se může každý)