Příprava občanů k obraně státu (POKOS) – realizace ve spolupráci s Armádou České republiky

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

Ministerstvo obrany České republiky otevřelo dotační program s názvem Příprava občanů k obraně státu. Jeho cílem je přispět k realizaci projektů s cílem podpořit veřejnou informovanost o povinnostech občanů k obraně státu. Program se realizuje prostřednictvím projektů, které slouží ke sdílení informací, besed, přednášek, seminářů, praktických cvičení, výstav, tematických a projektových dnů, výtvarných, herních a soutěžních aktivit a provádění ukázek na téma zajišťování obrany státu pro veřejnost.
Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků a studentů vytvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje v oblastech obrany státu a ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru.

V rámci této problematiky dlouhodobě spolupracujeme s Armádou České republiky, např:

V roce 2014 přijeli do naší školy vojáci 601. skupiny speciálních sil gen. Moravce, aby zahájili výstavu DUM SPIRO SPERO.

V listopadu 2015 navštívila naši školu 7. mechanizovaná brigáda z Hranic na Moravě a zaměřila se zejména na zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně a přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Žáci získali základní informace o současném bezpečnostním prostředí, o výhodách členství ČR v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zároveň se seznámili s povinnostmi, které jim, jako občanům ČR ve vztahu k obraně státu vyplývají z platných právních norem.

Naši žáci se pravidelně účastní vědomostní soutěže k problematice POKOS.

V říjnu 2016 se 3 desetičlenné týmy žáků 8. tříd zúčastnily soutěžního Dne integrovaného záchranného systému v areálu Amfiku Bukovina v Popovicích.

Začátkem prosince 2016 byl oceněn Jakub Zámečník z 8.C v literární soutěži Ministerstva obrany Najdi svého veterána.

Během března 2017 se škola zapojila do soutěže Sdílej svůj pracovní list. Pracovní listy zasalné učitelem Mgr. Petrem Kočířem byly vybrány jako jedny z nejlepších. Naše škola tak byla za odměnu zařazena do plánu prezentací Armády ČR na rok 2018.

Ve školním roce 2017/18 se naší žáci zúčastnili těchto aktivit:

1) Opět se pravidelně účastní měsíčních vědomostních soutěží POKOS.

2) V květnu 2018 se tým žáků osmých tříd zúčastnil Dne integrovaného záchranného systému v Amfiku Bukovina v Popovicích.

3) Během prázdnin se někteří žáci zúčastnili soutěže: Prázdniny s vojenskou historií.

Školní rok 2018/19:

1) Účast našich žáků v měsíčních vědomostních soutěžích POKOS

2) Prezentace vojáků 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic a 7. mechanizované brigády z Hranice na Moravě v listopadu 2018

3) Účast žáků 8. tříd na 3. ročníku Dne IZS v Amfiku Bukovina v Popovicích - květen 2019

4) Exkurze 40 žáků 8.-9. tříd do Národního památníku hrdinů Heydrichiády ( květen-červen 2019) - doprava hrazena z grantu POKOS

Školní rok 2019/20:

1) Účast našich žáků v měsičních vědomostních soutěžích POKOS

Školní rok 2020/21

1) Účast našich žáků v měsičních vědomostních soutěžích POKOS

2) Ocenění žákyně Veroniky Šáchové z 9.B velitelem 601. skupiny speciálních sil generála Moravce

Školní rok 2021/22

1) Účast našich žáků v měsičních vědomostních soutěžích POKOS

Mgr. Petr Kočíř - Školní metodik prevence