Pro přestup na I. stupeň kontaktujte Mgr. Dagmar Janásovou, tel. 572 432 822.

Pro přestup na II. stupeň kontaktujte Ing. Evu Motyčkovou, tel. 572 432 821.

 

Pro zahájení správního řízení o povolení přestupu je nutná fyzická návštěva školy zákonného zástupce dítěte a prokázání se potřebnými dokumenty: doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Soubory