Známé osobnosti naší školy - Radim Jančálek

Osobnost č. 6 Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

Zpracoval: Ondřej Krajan

Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA je přednostou Neurochirurgické kliniky FN U Svaté Anny v Brně. Narodil se v Uherském Hradišti 16. 3. 1975. Vystudoval Gymnázium v Uherském Hradišti a poté pokračoval ve studiích na vysoké škole.

V roce 1999 mu byl udělen titul MUDr. na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství, v roce 2005 udělen titul Ph.D. v oboru anatomie, histologie, embryologie / neurovědy na  Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Dále pak v roce 2006 atestace II. stupně z neurochirurgie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, v roce 2011 licence České lékařské komory v oboru "Urgentní medicína".

V poslední řadě byl v roce 2012 jmenován docentem chirurgie na Masarykově univerzitě v Brně.

Zajímavost: Radim Jančálek s kolegy v roce 2016 v brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny v (FNUSA) odebrali osmiměsíčnímu chlapci část poškozeného mozku, aby tímto náročným chirurgickým zákrokem zmírnili jeho těžkou formu epilepsie. Tento zákrok je možný jen u malých pacientů, protože jejich mozek má schopnost se zregenerovat. Odkaz na článek:

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/lekari-v-brne-odebrali-miminku-kus-mozku-kvuli-epilepsii-353699

 

ODPOVĚĎ NA EMAIL

 

Milý Ondřeji,

je potěšující zjistit, že i po tak dlouhých letech je na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti někdo, kdo se zabývá bývalými žáky a jejich dalším osudem. Je to už ale opravdu řadu let, kdy jsem školu opustil, takže jsou mé vzpomínky velmi mlhavé. Nicméně níže posílám odpovědi na tvé otázky. U jmen učitelů si nevzpomínám na tituly, tak prosím o jejich případné doplnění.

 

S pozdravem a přáním hodně úspěchů při vstupu na střední školu

Radim Jančálek

 

Jaké jsou Vaše vzpomínky na Základní školu UNESCO?

ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti byla vždy považována za velmi kvalitní školu, a i když je to již pěknou řádku let, kdy jsem školu navštívil naposledy, jsou mé mlhavé vzpomínky veskrze pozitivní. Byla to z dnešního pohledu bezstarostná doba, kdy jsem navázal přátelství s novými kamarády, z nichž někteří mi zůstali blízcí dodnes. Samozřejmě, mé dny strávené na základní škole nebyly vždy zalité sluncem, ale člověk se musí naučit brát život jaký je, prožít si dětské radosti i starosti, otřepat se a jít dál za svými sny. Když se ohlédnu za dlouhou cestou mého vzdělávání, tak musím uznat, že zárodek čehosi, co člověka posouvá kupředu, té chuti a vůle objevovat a učit se novému, ten ve mně nepochybně vzbudila již základní škola. Byla to tedy souhra okolností, dobří učitelé, kamarádi a rodinné zázemí, které mě nakonec dovedly až k dráze lékaře. 

Dodnes mám v paměti atmosféru 1. třídy, kterou jsem navštěvoval pod hlavičkou ZŠ UNESCO v ulici Hradební. Byli jsem tehdy velmi silné populační ročníky, a museli jsme tak některé roky trávit i v jiných školách. Nelze zapomenout na dojíždění do ZŠ v Jarošově nebo Starém Městě, kam nás vozily autobusy vypravené přímo od Reduty. I tak patří vzpomínka na dobu, kdy jsem navštěvoval základní školu, právě ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti.

 

Jaký jste měl oblíbený předmět/učitele?

Jak jsem již uvedl výše, moje vzpomínka na ZŠ UNESCO je svázaná již s 1. třídou, kde nelze zapomenout na vlídný přístup paní učitelky Ivy Pavlíkové. Jak jsem se začal na škole více rozkoukávat, čím dál více jsem se zaměřoval na přírodovědné předměty. Bylo mým velkým štěstím, že jsem se dostal do třídy paní učitelky Marie Kellerové, která ve mně rozvinula zájem o přírodopis a chemii. Byli jsme poslední třída této skvělé pedagožky na sklonku její kariéry a musím uznat, že pro mnoho z nás zůstává i po opuštění školy velkou pedagožkou a morální autoritou.

 

Co se Vám na škole nejvíce líbilo?

Dnes si již stěží vybavuji konkrétní vzpomínky. Byla to doba před rokem 1989, kdy bylo celé školství a životy lidí řízeno centrálně a možnost vyčnívat byla značně omezená. Všechno bylo tak nějak průměrné. Nicméně bych asi vyzvedl dobrou vybavenost školy, která měla již tehdy rozšířenou výuku jazyků, což nebylo na tu dobu běžné. I když bych to možná tehdy tak neviděl, měl jsem štěstí na kolektiv spolužáků a učitele.

 

Navštívil jste školu od Vašeho vystudování?

Od doby mého nástupu na střední školu v roce 1989 jsem bohužel neměl příležitost ZŠ UNESCO navštívit. Podívám-li se dnes na internetové stránky, nestačím se divit, kam se škola posunula. Občas do Uherského Hradiště stále jezdím a s nostalgií kolem školy procházím. I když je historie ZŠ UNESCO dlouhá, jedná se o moderní a progresivní školu, která jistě neztratila svoji pověst a věřím, že o spoustě jejich žáků ještě v budoucnu uslyšíme.