Zkoumání hustoty

V laboratorním semináři se žáci sedmých tříd věnovali zkoumání hustoty různých kapalin a materiálů.

V odměrných válcích navrstvili kapaliny podle jejich hustota a do takto připravených směsí kapalin vhazovali předměty z různých materiálů. Sledovali, které vrstvy tyto předměty propustí nebo zachytí.

Mgr. Martina Plačková