Život a svátek svatého Václava - 3.C

Žáci 3. C si v průběhu dnešního vyučování připomněli významnou postavu našich dějin, svatého Václava, patrona Čech, Moravy  a jednoho ze symbolů českého státu. Jeho svátek připadá na den jeho zavraždění, od kterého již uplynulo 1087 let.

Ve skupinové práci si žáci přečetli jednotlivé informace o životě svatého Václava. Do devíti okének nakreslili výjevy ze života knížete tak, aby postupně tvořil komiks. Z nabídky mohli použít následující věty:

Budeš se jmenovat Václav.
Otče náš, smiluj se nad námi!
Václav nomen meum.

Nechci bojovat s Německem, chci mír se všemi sousedy.

Běžte a buďte svobodní.

Proč já musím mít zrovna takového bratra? Já bych Němcům ukázal!

Václave, přijeď ke mně na hostinu!
Boleslave, co jsi to udělal?
Svatý Václave, oroduj za nás!

Užijte si svátek svatého Václava, patrona české země. Možná, že teď je právě ta doba, kdy ho skutečně potřebujeme.

Eva Fridrichová