Žáci badatelského kroužku - historie navštívili expozici 100letí nemocnice v Uherském Hradišti

Dne 6.června. navštívili žáci badatelského kroužku-historie expozici 100letí nemocnice ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Výstava zachycuje stoletou historii uherskohradišťské nemocnice od jejího vzniku v roce 1924, zakládání jednotlivých oddělení, stavbu pavilonů a významné osobnosti až po nemocnici v době covidu. Texty doplňují desítky dobových fotografií a historických předmětů z pozůstalosti MUDr. Karla Masaříka i přímo z nemocnice.

Prohlídka expozice probíhala s průvodkýni muzea paní MgA. Petrou Tománkovou, která žáky poutavě seznámila s vystavovanými předměty.

Na závěr si žáci zkusili vyrobit z drátu,korálků a papíru větrník.

Mgr. Petr Kočíř - učitel dějepisu