Žáci 8.A a 8.B prošli školením první pomoci

Dne 27. září proběhlo pro žáky 8.A a 8.B školení první pomoci.

Cílem bylo seznámit žáky s základními pokyny pro poskytnutí nezbytné předlékařské pomoci zraněnému před příjezdem zdravotníka.

Školení první pomoci obsahovalo informace o základních životních funkcích člověka (vědomí, dýchání, srdeční činnost), dále poučení o základní neodkladné resuscitaci, zastavení krvácení apod.

Součástí přednášky byla také možnost prakticky si vyzkoušet např. resuscitaci na figuríně.

Školení lektoroval pan Jiří Vašica ( záchranář z Uherského Hradiště), kterému bych chtěl moc poděkovat za ochotu a čas, který věnoval našim žákům.

Aktivita je součástí minimálního preventivního programu školy.

Mgr. Petr Kočíř - školní metodik prevence