Společné zimní tvoření žáků ZŠ UNESCO a předškoláků z MŠ Komenského

V letošním školním roce připravily třídní učitelky 3. ročníku ve spolupráci s učitelkami předškoláků z MŠ Komenského program pro děti – předškoláci přímo navštívili výuku, kde si pro ně naši žáci nachystali zábavné hry a soutěže i výtvarné tvoření. Na budově Hradební panovala příjemná, tvůrčí a předvánoční atmosféra.

Už se těšíme na další návštěvu.

Děkujeme MŠ Komenského za spolupráci.

 

1. stupeň ZŠ UNESCO