Slavnostní předávání certifikátů absolventům jazykových zkoušek

V pondělí 19. září se v budově Klubu kultury uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů absolventům jazykových zkoušek z řad žáků naší školy.

Ceremoniálu byli přítomni starosta města Uherské Hradiště pan Ing. Stanislav Blaha, pan místostarosta Ing. Čestmír Bouda a diplomat Ministerstva zahraničních věcí České republiky pan Mgr. Petr Šelepa, který je také bývalým žákem naší školy.

Úspěšných absolventů cambridgeských zkoušek bylo v minulém roce 86, přičemž 20 z nich prokázalo své znalosti na úrovni B1, což je úroveň maturitní zkoušky na střední škole, a 12 z nich prokázalo své znalosti dokonce na úrovni B2. Zároveň byly předány certifikáty 6 žákům, kteří úspěšně složili zkoušky ze španělského jazyka Diplomas de español, 4 žákům, kteří úspěšně složili zkoušky z německého jazyka Österreichisches Sprachdiplom, a 2 žákům, kteří úspěšně složili zkoušky z ruského jazyka Русский язык в сфере повседневного общения для школьников.

Blahopřejeme všem žáků k tomuto významnému úspěchu a přejeme jim, aby na něj navázali, nadále se všestranně rozvíjeli a díky cizímu jazyku komunikovali s lidmi po celém světě.

ZŠ UNESCO