Rozvrh hodin pro šk. rok 2021/2022 + rozvrh přípr. jaz. kurzů Cambridge Aj, Nj, Šj, Fj, Rj

Rozvrh hodin pro šk. rok 2021/2022 naleznete - zde

Rozvrh hodin přípravných jazykových kurzů a bližší informace:

  • z anglického jazyka (Cambridge Young Learners English Tests) - zde
  • ze španělského jazyka (Diplomas de español - DELE) - zde
  • z německého jazyka (Österreichisches Sprachdiplom - ÖSD) - zde
  • z francouzského jazyka (Diplôme d’études en langue française - DELF) - zde
  • z ruského jazyka (The Test of Russian as a Foreign Language - Тестирование по русскому языку как иностранному - TORFL/ТРКИ) - zde

K přípravným jazykovým kurzům se uskuteční pro nové zájemce informační setkání v úterý 7. září 2021 od 16:40 hod. ve školní tělocvičně.

Případné změny rozvrhu vyhrazeny.

Nabídka kroužků bude zveřejněna v přípravném týdnu na konci srpna, rovněž zařazení nových žáků do jednotlivých tříd.

Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021. Bližší informace budou zveřejněny nejpozději v pátek 27. srpna, až budou vydány pokyny v souvislosti s protiepidemickými opatřeními ve školách ze strany MŠMT a dalších státních orgánů.
Děkujeme za pochopení.

Vedení školy