Pravěký obřad v hudební výchově

Tématem prvních hodin hudební výchovy v 8. ročníku byla Hudba v pravěku a starověku. Nejprve se žáci tříd 8. A, 8. B a 8. C dozvěděli pár teoretických informací o tomto hudebním období a poté se rozdělili do libovolných skupin. Jejich úkolem bylo zinscenovat pravěký obřad za pomoci nástrojů Orffova instrumentáře. Každá skupina si zvolila téma obřadu jako například: oběť bohům, přivolání deště, přivolání dobrého lovu, odehnání nemoci, svatební obřad apod. Následoval čas pro tvůrčí práci skupin. Jak se jednotlivé skupiny vžily do období pravěku, můžete posoudit v následujících ukázkách.

Mgr. Petra Jakšíková 

Soubory