Jarní tvoření pro předškoláky - MŠ Komenského na naší škole

Naši třeťáci si připravili další nápady na tvoření s dětmi, které rozvíjí nejen fantazii a cit pro barvy, ale pomáhá dětem získat správné návyky i pro pozdější nástup do školy. Koordinace ruky a oka, zdokonalení jemné motoriky, soustředění a kreativita jsou velmi ceněnými dovednostmi, které dítě získá hravou a jemu blízkou formou. 

Společné tvoření s předškoláky všechny moc bavilo.

Děti z MŠ Komenského odcházely s jarní náladou ...

 

1. stupeň ZŠ UNESCO