Housenkiáda - 2. B

Rozvoj pohybových schopností je v úzké vazbě s osobnostním a sociálním rozvojem dítěte v mladším školním věku.

Kultivace pohybových dovedností souvisí s budováním sebepojetí, sebevědomí, odpovědnosti, sebejistoty, s respektováním druhých, se schopností spolupráce i soupeření. 

Dne 22. 3. 2023 se v naší třídě uskutečnila HOUSENKIÁDA.

Podívejte se na náš skvělý závod.

 

2. B - Lenka Machová