Den jazyků po roce opět zde

Letošní školní rok je téměř u konce a tak si žáci ´12 tříd druhého stupně mohli opět poměřit své znalosti cizích jazyků.

Na 13 stanovištích se dnes mluvilo, poslouchalo a psalo rusky, španělsky, anglicky i německy. Děti řešily rébusy, hrály pantomimu, kreslily a dokonce i dabovaly film. Čas byl i na tanečky a zápolení v tělocvičně.

Na závěr si všichni společně zatančili v atriu Jerusalema dance.

V tělocvičně pak byly odměněny tři nejlepší třídy - letos netypicky všechny deváté :)

Vítězům srdečně gratulujeme !

Na závěr bychom rády poděkovaly všem učitelům a žákům, kteří stanoviště s velkou nápaditostí připravili a vedli.

Mgr.Susan Krayemavá a Mgr.Edita Straková

Celkové pořadí:

1.místo: 9.B - 120 bodů

2.místo: 9.A - 119,5 bodu

3.místo: 9.C - 116,5 bodu

na dalších místech: 8.B, 8.C, 6.B, 7.A, 6.A, 7.C, 7.B, 8.A a 6.C

Video - tanec Jerusalema