Co je nového v našem Školním žákovském parlamentu

Na začátku nového školního roku se podařilo DDM UH získat 10 míst pro účastníky celostátní soutěže v Praze pod názvem „Praha patří dětem“. Soutěž probíhala ve dnech od 11. do 13. října a pořadateli byly MŠMT, SPDDM v ČR a také DDM hlavního města Prahy. Jednalo se o vědomostní soutěž v ulicích Prahy s velmi atraktivním programem. V tomto roce totiž uplyne 600 let od první pražské defenestrace a úmrtí Václava IV. Z celé České republiky byly pozvány do Prahy týmy žákovských parlamentů, aby se soutěžní formou seznámily s tímto důležitým historickým momentem, který výrazně ovlivnil historii naší země. Pro účastníky byly připraveny nelehké úkoly, mnohá překvapení a zajímavá místa v Praze, která společně navštívili. V 10-ti členném týmu z Uherského Hradiště reprezentovaly naši školu dvě žákyně – Athina Kalaitzidis z 9.B a Eliška Bilíková z 9.C. Sraz všech účastníků byl v pátek ráno na vlakovém nádraží a všichni se rozjeli směr hlavní město Praha vstříc neznámým okamžikům a dobrodružstvím. Parta z Hradiště se začala sžívat už po prvních ujetých kilometrech, proto cesta ubíhala rychle a v dobré náladě. Athina a Eliška jsou už mezi námi ve škole a plní si své každodenní povinnosti. A mně už nezbývá nic jiného, než citovat slova paní M. Dörrové, vedoucí estetického oddělení DDM UH, která nejenom děti doprovázela, ale po celou dobu pobytu podporovala a povzbuzovala: „Všichni byli moc šikovní, samostatní a vždy respektovali všechny pokyny, které dostávali. Za pár hodin se z nich stala bezvadná parta, což bylo znát i na výsledku celé soutěže. Třetí místo ze 14 týmů je myslím velmi slušné umístění, když přihlédnu k tomu, že na 1. místo to byla jenom ztráta 10 minut, a to byly dva „těsně před nosem“ ujeté vlaky metra. Prostě celý tým velmi dobře spolupracoval, vzájemně se doplňoval a zasluhuje velkou pochvalu“.

I my se rádi připojujeme ke gratulantům k dobrému umístění našich dvou dívek – Athiny a Elišky a celého hradišťského kolektivu a přejeme hodně úspěchů při společné práci v dětském parlamentu města Uh. Hradiště.

L. Mikuláštíková

diplomm.jpg