Angličtina ve 2.C

V rámci hodiny angličtiny si žáci 2.C vytvořili miniprojekt na téma Animals. Žáci se rozdělili do skupinek, kde si každá skupinka zvolila prostředí, kde daný druh živočicha žije. Touto hravou a zábavnou formou zužitkovali to, co se v hodinách angličtiny naučili. Bylo to příjemné zakončení dané lekce.

Mgr. Jana Pecháčková