Aktuální informace k provozu školy

Aktuální informace k provozu školy:

Naše škola se řídí při organizaci vyučování dle pokynů nadřízených orgánů - zejm. MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlín.

1) platí zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění

2) platí povinnost nasadit si při vstupu do budovy respirátor/roušku a nosit jej/ji ve všech společných prostorách, při usazení do lavice ve třídě je možnost respirátor/roušku odložit

Podrobné pokyny a informace naleznete v Manuálu MŠMT.

 

Děkuji všem za pochopení a vstřícnost, věřím, že společnými silami vše bez problémů zvládneme:-)

 

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

Soubory

  • MŠMT Manuál k provozu škol a testovaní (Stáhnout)
  • Reakce MŠMT na dezinformace k opatřením ve školách (Stáhnout)
  • Základní stanovená hygienická a protiepidemická pravidla (Stáhnout)
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (Stáhnout)
  • Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13.09.2021 (Stáhnout)