Slavnostní předávání jazykových certifikátů

V úterý 20. září se v budově Reduty uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů absolventům jazykových zkoušek z řad žáků naší školy.

Ceremoniálu byli přítomni starosta města Uherské Hradiště pan Ing. Stanislav Blaha, pan místostarosta Dr. Ivo Frolec, náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce pan Dr. Ondřej Andrys a zástupce mezinárodní sítě škol Cambridge English Schools paní Mgr. Františka Lutterová.

Úspěšných absolventů cambridgeských zkoušek bylo v minulém roce 85, přičemž 29 z nich prokázalo své znalosti na úrovni B1, což je úroveň maturitní zkoušky na střední škole, a 13 z nich prokázalo své znalosti dokonce na úrovni B2. Zároveň byly předány certifikáty 7 žákům, kteří úspěšně složili zkoušky z německého jazyka Österreichisches Sprachdiplom, a 3 žákům, kteří úspěšně složili zkoušky ze španělského jazyka Diplomas de español.

Zvláštní ocenění převzal Luka Dinčić z 9.A, který minulý školní rok vyhrál celostátní kolo olympiády z anglického jazyka.

Blahopřejeme všem žáků k tomuto významnému úspěchu a přejeme jim, aby na něj navázali, nadále se všestranně rozvíjeli a díky cizímu jazyku komunikovali s lidmi po celém světě.

ZŠ UNESCO

 

Reportáž TVS: Slavnostní předávání certifikátů jazykových zkoušek