Číslo výzvy: 02_20_080
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018535
Název projektu: Výzva 80 v ZŠ UNESCO
Číslo jednací projektu: MSMT-35653/2020-2
Rozpočet: 1 191 410,00 Kč
Termín realizace: 01.02.2021-31.01.2023

Zvolené aktivity - ZŠ

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Práce speciálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,1 na jeden měsíc
Počet jednotek: 48,00

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
Účastník stáže v zahraničí v délce a za podmínek stanovených aktivitou
Počet jednotek: 5

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu
Počet jednotek: 5,00

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu
Počet jednotek: 4,00

Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub
Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu
Počet jednotek: 4,00

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Ucelený blok doučování
Počet jednotek: 16,00

Projektový den ve výuce
Realizovaný projektový den
Počet jednotek: 2,00

Projektový den mimo školu
Realizovaný projektový den mimo školu
Počet jednotek: 32,00

Soubory