Naše škola je zapojena do desítek projektů, rozvojových programů a aktivit. Zde souhrn těch nejvýznamnějších v daném školním roce.

UNESCO ASP NET - přidružené školy UNESCO

Cambridge English School

Projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Projekt OP VVV - Výzva 22 na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

Projekt IROP Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště

Projekt Erasmus+ School is Cool but IT Rules

Projekt Erasmus+ Connected with the languages

Projekt Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

Projekt RP19-18 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování – Po stopách totalitních režimů 20. století

Projekt Příběhy 20. století

Projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví

Spolupráce se sdružením Dcery 50. let

Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví v 9. ročníku

Projekt RP04-18 Program podpora ekologických aktivit v kraji – Zahrádka U moudré sovy a její obyvatelé

Projekt Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách

Ovoce do škol

Projekt KIPR (spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání)

Program Druhý krok

Projekt Abeceda peněz

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2018 - modul A (cizinci z třetích zemí)

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2018 - modul C (osoby EU)

Rozvojový program MŠMT Podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních a středních škol 2018

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (Spolupráce se SŠPHZ Uherské Hradiště)

Mezinárodní spolupráce - Projekt Po stopách histórie Mesta Skalice (Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Mestská knižnica Skalica)

Vrátní do škol - veřejně prospěšné práce

Zdravá školní jídelna

ŽA-LI-FLO = ŽÁKOVSKÁ LIGA FLORBALU

Partnerská škola Nakladatelství Fraus

Meteostanice

ARCHIV - projekty, rozvojové programy a aktivity realizované v minulosti