Program Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2018

Název projektu: Zahrádka U moudré sovy a její obyvatelé

Finanční prostředky pro rok 2018: 99.000,- Kč (získaná dotace od Zlínského kraje: 69.000,- Kč)

Realizace v letech: 2018-2019

Registrační číslo projektu: RP04-18

Plánované aktivity projektu:

 1. Zřízení školní zahrádky

 2. Osázení zahrádky

 3. Výroba popisových štítků a cedulí

 4. Příprava "Kuchařky z naší zahrádky"

 5. Pozorování a určování živočichů, kteří se zabydleli na naší zahrádce

 6. Příprava pokrmů z naší zahrádky

 

Program Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2017

Název projektu: Ekosystém lužního lesa v proměnách roku

Finanční prostředky pro rok 2017: 83.750,- Kč (získaná dotace od Zlínského kraje: 58.000,- Kč)

Realizace v letech: 2017-2018

Registrační číslo projektu: RP04-17

 

Plánované aktivity projektu:

 1. Naučná stezka Kunovský les (výukový program CEV Žabka)
  Rostlinná patra lužního lesa (zaměřeno na stromy a keře) - terénní exkurze

 2. Život v lužním lese v zimě (pozorování ptáků, pobytové stopy živočichů) - terénní exkurze
  Lužní les a jeho význam v krajině - beseda, práce na "Denících lužního lesa"

 3. Jarní aspekt lužního lesa - určování rostlin bylinného patra
  Periodické tůně v lužním lese, jejich vznik a život v nich - terénní exkurze