Číslo výzvy: 02_18_063

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011041

Název projektu: Výzva 63 na ZŠ UNESCO

Číslo jednací projektu: 

Rozpočet: 2 022 328,00 Kč

Termín realizace: 01.02.2019-31.01.2021

 

Zvolené aktivity - ZŠ

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Práce speciálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,1 na jeden měsíc
Počet jednotek: 48,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky (anglický)
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
Počet jednotek: 100,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
Počet jednotek: 6,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
Počet jednotek: 6,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
Počet jednotek: 105,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
Počet jednotek: 6,00

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost
Tři absolventi dvou ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga
Počet jednotek: 3,00

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - matematická gramotnost
Tři absolventi dvou ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga
Počet jednotek: 3,00

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - cizí jazyky
Tři absolventi dvou ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga
Počet jednotek: 2,00

Nové metody ve výuce v ZŠ - čtenářská gramotnost
Dva absolventi bloku spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci nové metody výuky v celkové délce 6 hodin vzdělávání každého pedagoga
Počet jednotek: 4,00

Nové metody ve výuce v ZŠ - matematická gramotnost
Dva absolventi bloku spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci nové metody výuky v celkové délce 6 hodin vzdělávání každého pedagoga
Počet jednotek: 4,00

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu
Počet jednotek: 4,00

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu
Počet jednotek: 4,00

Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub
Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu
Počet jednotek: 4,00

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Ucelený blok doučování
Počet jednotek: 24,00

Projektový den mimo školu
Realizovaný projektový den mimo školu
Počet jednotek: 32,00

Zvolené aktivity - ŠD

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
Počet jednotek: 8,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
Počet jednotek: 4,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
Počet jednotek: 4,00

Nové metody ve vzdělávání v ŠD - čtenářská gramotnost
Dva absolventi bloku spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci nové metody výuky v celkové délce 6 hodin vzdělávání každého pedagoga
Počet jednotek: 2,00

Nové metody ve vzdělávání v ŠD - matematická gramotnost
Dva absolventi bloku spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci nové metody výuky v celkové délce 6 hodin vzdělávání každého pedagoga
Počet jednotek: 2,00

Projektový den v ŠD
Realizovaný projektový den
Počet jednotek: 16,00

 

Realizace jednotlivých aktivit