Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001908

Název projektu: Výzva 22 na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

Číslo jednací projektu: MSMT-30374/2016

Rozpočet: 1 413 842,00 Kč

Termín realizace: 01.02.2017-31.01.2019

 

Zvolené aktivity

Školní psycholog - personální podpora ZŠ
Práce školního psychologa ve škole ve výši úvazku 0,5 na jeden měsíc
Počet jednotek: 24,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 16 hodin
Počet jednotek: 10,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 16 hodin
Počet jednotek: 10,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin Mentoring
Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 80 hodin
Počet jednotek: 8,00

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Absolvent vzdělávacího programu v časové dotaci 8 hodin
Počet jednotek: 105,00

Nové metody ve výuce na ZŠ Čtenářská gramotnost
Dva absolventi bloku spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci nové metody výuky
Počet jednotek: 1,00

Nové metody ve výuce na ZŠ Matematická gramotnost
Dva absolventi bloku spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci nové metody výuky
Počet jednotek: 1,00

Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace čtenářského klubu
Počet jednotek: 4,00

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace klubu
Počet jednotek: 4,00

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Realizované setkání s rodiči v rozsahu dvou hodin
Počet jednotek: 12,00

 

Realizace jednotlivých aktivit