SŠPHZ se zapojila do projektu s rozpočtem 3,48 mil. Kč s cílem podpořit jednu z hlavních klíčových aktivit projektu IKAP, a to polytechnické vzdělávání. Aktivity polytechnického vzdělávání jsou realizovány v  období duben 2018 - srpen 2020 formou edukačních programů pro děti 3 mateřských škol, formou sdílení dílen pro žáky 10 základních škol, prostřednictvím 25 volnočasových kroužků a minipodniků na těchto základních školách, uskutečněním 3 příměstských táborů pro žáky ZŠ a 3 letních soustředění pro žáky SŠ, cestou zprostředkování praxe žákům gymnaziálního vzdělávání a cestou DVPP v oblasti vybavení školních dílen, práce s technickými materiály a práce s vývojovými deskami.


Plánované aktivity projektu - zapojení naší školy:

  • Dílničky
  • Vývojářský kroužek
  • Badatelský kroužek
  • Technický kroužek
  • Robotika
  • Minipodnik