Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Přínos projektu - škola
- Prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školami
- Atraktivita pro nové žáky
- Kontakt se zahraničím
- Motivace žáků k dodatečné aktivitě

Přínos projektu - žáci
- Mezikulturní gramotnost
- Možnost srovnání různých zemí s Českou republikou - historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.
- Motivace ke zlepšení se v angličtině či jiném světovém jazyku
- Seznámení se jinými studenty a získání přátel v zahraničí

Skupina 12 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky na naši školu a stráví zde 1 týden. Praktikanti budou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připraví prezentace o své zemi, povedou diskuze se žáky na různá témata, budou hrát hry atd. Tímto se budou snažit představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Žáci tak budou mít možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

 
Projekt EDISON v médiích
2016: Město Uherské Hradiště - Místostarosta přijal účastníky projektu EDISON

2016: TV Slovácko - ZŠ UNESCO přivítala zahraniční studenty projektu Edison

2016: Slovácký deník - Zahraniční návštěvníci Hradiště mají vlastní zkušenosti s uprchlíky

 

2017: TV Slovácko - ZŠ UNESCO hostí zahraniční studenty

2017: Slovácký deník - Cizokrajní studenti přijeli na Slovácko představit své rodné země

 

2018: Město Uherské Hradiště

2018: Slovácký deník - Obdivuji zdejší spořádanost, říká Ernesto z Kostariky

 

2019: Město Uherské Hradiště

2019: TV Slovácko - ZŠ UNESCO se zapojila do projektu Edison