Stránky projektu:

Cílem je přispět jak k dialogu mezi odborníky na velkomoravské i současné dějiny, tak k dialogu mezi odborníky na historii a školní mládeží a akcentovat nepříliš rozšířenou souvislost mezi Cyrilometodějským dědictvím a vývojem novodobých československých dějin.


Plánované aktivity projektu:

  • Organizace výtvarné soutěže
  • Beseda s Velkomoravanem
  • Příprava a zpracování katalogu vybraných děl ze soutěže
  • Organizace Putovní výstavy
  • Organizace odborné konference
  • Organizace Studentského fóra základních a středních škol UNESCO
  • Příprava a zpracování kolektivní monografie „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“
  • Propagace projektu