Spolupracujeme s Nakladatelstvím Fraus na využívání učebnic pro interaktivní tabule.

 

Jsme partnerskou školou Nakladatelství Fraus. S výukovými materiály, které patří mezi nejlepší v ČR, jsme velmi spokojeni. Partnerství nám přináší snadnější přístup k těmto materiálům a možnost školy rozvíjet nové výukové metody, a tím také poskytovat lepší vzdělání svým žákům.

Škola zapojená do projektu se zajímá o moderní trendy ve vyučování, které oživuje doplňkovou vzdělávací literaturou a používáním interaktivních pomůcek.

http://ucebnice.fraus.cz/partnerska-skola/