Dne 8. dubna 2015 podala naše škola přihlášku do mezinárodního programu Cambridge English Schools a byla od 1. září 2015 zařazena mezi kandidátské školy této celosvětové prestižní sítě škol. Po tříleté úspěšné kandidatuře a splnění řady podmínek je naše škola od září 2018 řádným členem.

Cambridge English Schools je výjimečný a inovativní vzdělávací projekt, kterému daly vznik dvě instituce fungující v rámci University of Cambridge: prestižní vydavatelství Cambridge University Press a zkouškový syndikát Cambridge English Language Assessment.

Program Cambridge English Schools nabízí komplexní systém výuky anglického jazyka, metodickou podporu pro učitele, výukové a zkouškové materiály nejvyšší kvality.

Program Cambridge English Schools je organizován s cílem ukázat školám (vyučujícím anglického jazyka) možnost, jak nabídnout žákům, jejich rodičům a zřizovatelům ucelený systém výuky angličtiny a dosáhnout tak mezinárodních standardů ve vyučování tohoto jazyka na základních školách.

Hlavním cílem celého programu Cambridge English Schools je podpora škol v dosažení mezinárodních standardů výuky a hodnocení znalostí anglického jazyka prostřednictvím:

 • zavedení jednotného systému výuky anglického jazyka, který zajišťuje systematický rozvoj jazykových dovedností a všestrannou přípravu na jazykové zkoušky
 • získání prestižního statusu Cambridge English School a podpory image inovativní školy díky spolupráci s institucemi světového věhlasu
 • účasti v mezinárodních vzdělávacích projektech
 • metodické podpory učitelů anglického jazyka
 • podpory organizace jazykových soutěží, festivalů a olympiád

Zvyšování metodicko-pedagogické kvalifikace učitelů je ke zlepšení standardů výuky anglického jazyka velmi důležité. Program Cambridge English Schools podporuje učitele tím, že nabízí:

 • možnost profesního rozvoje a získání mezinárodních jazykových a metodických certifikátů Cambridge English
 • bezplatné metodické semináře a webináře s účastí expertů z University of Cambridge
 • metodické poradenství v oblasti srovnání učebnic do přípravných kurzů ke zkouškám Cambridge English
 • materiály Cambridge University Press zdarma
 • materiály Cambridge English Language Assessment zdarma
 • účast v mezinárodních soutěžích pro učitele anglického jazyka