Cílem projektu je vytvořit podmínky a materiální zázemí pro zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

Realizací projektu vzniknou 3 odborné učebny s moderním vybavením pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. Obnovou a modernizací projde i vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. V rámci stavebních úprav bude nově zabezpečena bezbariérovost školní budovy. Součástí projektu jsou i drobné úpravy prostranství v okolí školy.

Stavební práce byla zahájeny v červnu 2018, projekt bude ukončen instalací nového vybavení do konce roku 2018.

V rámci projeku „Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy UNESCO“ bude vynaloženo celkem 6 733 403,00 Kč, z toho dotace IROP ve výši 6 060 062,70 Kč pokryje 90 % celkových výdajů.

Více - zde: