Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (spolupráce se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště zejm. v oblasti polytechnického vzdělávání)

Bliží informace - zde.