10. 4. 2019

Dne 10. dubna 2019 ZŠ UNESCO převzala za přítomnosti viceguvernéra a člena Bankovní rady ČNB Tomáše Nidetzkého v Kongresovém sále ČNB prestižní certifikát "Finančně gramotná škola". Tomuto slavnostnímu aktu předcházela několikaměsíční usilovná práce, kdy museli učitelé absolvovat několik worshopů a vypracovat metodiku "Jak rozvíjíme finanční gramotnost na naší škole", která musela být schválena odborným garantem projektu.

Hlavním smyslem celého projektu je pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti na naší škole. Finanční gramotnost je znalost toho, jakou hodnotu peníze pro člověka mají, jak s nimi dokážou žáci hospodařit a jak vůbec peníze fungují v oběhu a všude kolem nás. Náš školní vzdělávací program na toto klade velký důraz.

Naše škola vyučuje finanční gramotnost v 8. ročníku jako samostatný předmět. Na žáky čeká v budoucnu v této oblasti celá řada vzdělávacích aktivit, první budou např. přednášky odborníků zaměřené na problematiku pojištění.

Ing. Eva Motyčková

Více informací