1. 8. 2019

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 - Klub kultury

6.-9. ročník: pondělí 2. září v 8:00 hod.

1.-5. ročník: pondělí 2. září v 9:00 hod.

 

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění vyhlašuje ředitel školy po dobu 3.-6. září 2019 (4 kalendářní dny, úterý-pátek) pro žáky 4.-9. ročníku, kteří se vzdělávají v Hlavní budově naší školy na Komenského náměstí 350, ředitelské volno.

Důvody jsou technického rázu v souvislosti s dokončujícími pracemi na rekonstrukci této budovy a její následné kolaudace.

 

Toto ředitelské volno se netýká žáků vzdělávajících se v budově Hradební (1.-3. ročník). Pro žáky 1.-3. ročníku bude rovněž v provozu školní družina i školní stravování již od 2. září.

 

Pro žáky, kterých se to týká, platí původní sdělené termíny opravných zkoušek.

Pro pedagogické pracovníky platí rozvržení pracovní doby dle původního plánu, nástup do práce po prázdninách je v pondělí 26. srpna 2019.

 

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy