24. 2. 2021

Vážení rodiče,

dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.02.2021 a zaslaných pokynů MŠMT je nejpozději od 01.03.2021 možný vstup žáků do školy (respektive účast ve výuce) pouze s respirátorem nebo zdravotnickou obličejovou maskou, nikoli s látkovou rouškou.

Prosím tedy všechny rodiče žáků 1. a 2. ročníku, aby výše uvedené ochranné prostředky svým dětem zajistili.


Děkuji za pochopení.


Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

 

1. a 2. ročník: prezenční výuka ve škole včetně činnosti školní družiny

3.-9. ročník: distanční výuka (ONLINE)