20. 2. 2021

     Naši školu navštěvuje 15 žáků cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem. Jedná se o Chorvaty, Vietnamce, Slováky, Makedonce, Jemence a Ukrajince. Tito žáci jsou v mnoha případech znevýhodněni neznalostí vyučovacího jazyka, která přímo a dlouhodobě ohrožuje rozvoj jejich vzdělávacího potenciálu. Kromě složité životní situace znevýhodňuje tyto žáky mnohdy také sociokulturní postavení jejich rodičů, kteří jim z důvodu jazykové bariéry nemusí být oporou při vzdělávání.Je tedy zřejmé, že tito žáci ve škole vyžadují nemalou pozornost.

     Na naší škole se jim, kromě individuálního přístupu v hodinách, větší časové dotace, menšímu rozsahu práce, zohlednění při klasifikaci, nabízí také pomoc formou dotačních hodin a konzultací. V nich se jim věnují v malých skupinkách speciální pedagogové a pedagogové vyškolení právě pro děti, pro které je čeština druhým jazykem. Držíme jim palce a přejeme, co nejrychlejší zvládnutí českého jazyka.

                                            Mgr. Hanáková, Mgr. Potyková, Mgr. Koudelníčková