15. 10. 2020

Ve dnech 21. a 22. září 2020 se v prostorách pořadatelské školy Akademie řemesel Praha - Střední školy technické uskutečnilo 26. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Zasedání se, zejména díky současné epidemiologické situaci v ČR, zúčastnilo pouze 30 zástupců z 25 škol z celkového počtu 52 přidružených škol UNESCO v České republice a 4 zástupci z kandidátské školy OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory.

Mezi nejdůležitější body programu můžeme zařadit mimo prezentace aktivit Týdne UNESCO vybraných škol v uplynulém školním roce také zvolení nového koordinačního týmu pro období 2020 – 2022, schválení přijetí nové školy OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory (již 53. škola v Síti přidružených škol UNESCO) a vyhlášení nových témat Týdne škol UNESCO pro školní rok 2020/2021.

Tato témata jsou:

  • 75. Výročí založení OSN
  • Mezinárodní den biodiverzity (22. 5. 2021)
  • Mezinárodní den dobrovolníků (5. 12. 2020)

Práce na tématech Týdne škol je důležitou součástí činnosti škol Sítě přidružených škol UNESCO v rámci každého školního roku, žáci a učitelé se jim věnují napříč ročníky i předměty a výsledky této činnosti jsou prezentovány na Valném shromáždění, které se koná vždy na začátku následujícího školního roku.

Mgr. Jiří Silný -  školní koordinátor