15. 12. 2016

Zveřejňujeme letošní výsledky našich žáků devátých tříd v testování SCIO, které opět zařadily naši školu mezi ty nejlepší v celé České republice. V testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů byly zpracovány výsledky od 16 312 žáků z 9. ročníku ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, z anglického jazyka pak od 8 568 žáků.

Mezi 15% nejlepších testovaných žáků v České republice, kteří dosáhli vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku, patří

• ve třídě 9. A:
Obecné studijní předpoklady – celkem 5 žáků
Český jazyk – celkem 14 žáků
Matematika – celkem 3 žáci

• ve třídě 9. B:
Obecné studijní předpoklady – celkem 7 žáků
Český jazyk – celkem 8 žáků
Matematika – celkem 5 žáků

Vynikající výsledky byly dosaženy rovněž v anglickém jazyce. 9. ročník Rámcového vzdělávacího programu očekává na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň žáků po absolvování ZŠ kategorii A2. B1 je kategorie, ze které vychází maturitní zkouška.

Vyšších úrovní dosáhlo celkem v kategorii B1 12 žáků. (z toho v 9.A 4 žáci a v 9.B 8 žáků).
Vyšších úrovní dosáhlo celkem v kategorii B2 9 žáků. (z toho v 9.A 7 žáků a v 9.B 2 žáci).

Podrobné výsledky viz grafy pod článkem.