10. 4. 2019

 

Dne 9.4.2019 byli vylosování výherci soutěže: Čs. letci v RAF. Celkem se do soutěže zapojilo 48 žáků. Správně odpovědělo 35 z nich.

Soutěžní otázky:

1.       Co měla ve znaku a jaké heslo 311 bombardovací peruť ?

Cep a řemdih, Na množství nehleďte.

2.       Jaká letadla používaly naše stíhací perutě ?

Hurricane, Spitfire

3.       Co měla ve znaku a jaké heslo 310 stíhací peruť ?

Český lev, We fight to rebuild - Bojujeme abychom budovali

4.       Co měla ve znaku a jaké heslo 312 stíhací peruť ?

Čáp, Non multi sed multa

5.       Co měla ve znaku a jaké heslo 313 stíhací peruť ?

Jestřáb, Jeden jestřáb mnoho vran zahání

6.       Jaká letadla používala 311 bombardovací peruť ?

Wellington, Liberator

7.       Kteří dva lidičtí muži bojovali v RAF ?

Josef Horák a Josef Stříbrný

8.       Kdo pronesl tato slova:

„Vaše veliká zásluha spočívá v tom, že jste nejstarší a nejslavnější naší zahraniční bojovou jednotkou. … Zasloužili jste se … o osvobození národa. … Československý lid Vám Vaší práci a oběti nikdy nezapomene…“

Ludvík Svoboda

9.       Jak komunistický režim pronásledoval čs. letce, kteří bojovali v RAF ( uveď dva příklady) ?

Např: Propouštěli letce z armády, zavřeli letce do vězení.

10.   Znáš alespoň dva české filmy, které popisují naše letce v RAF ?

Nebeští letci, Tmavomodrý svět.

11.   Poznej významného čs. letce:

a)      Ve Velké Británii bojoval v Bitvě o Británii, a to s 303. polskou stíhací perutí. Jeho nejúspěšnějším dnem bylo 11. září 1940, kdy za jeden den sestřelil tři německá letadla.

Josef František

b)      Proti Luftwaffe bojoval již ve Francii, byl rovněž pilotem Bitvy o Británii. V roce 1942 se stal velitelem 122. perutě „City of Bombay“. Ve stejném roce byl sestřelen nad Francií. Podařilo se mu přes Španělsko a Gibraltar uprchnout.

František Fajtl

c)       Na jeho rodném domě mu byla v roce 2009 odhalena pamětní deska, v roce 2011 mu byl v jeho rodné obci odhalen památník. Jeho život popisuje kniha jeho zetě Rogera Darlingtona „Night Hawk“, v češtině známá jako „Noční jestřáb“.

Karel Kutterwascher

d)      Po komunistickém převratu byl odsouzen celkem na třicet let vězení. Prošel nejtěžšími věznicemi, pracoval v uranových dolech. Proto se jeho zdravotní stav zhoršoval, ale pomoc mu byla odpírána. Zemřel na infarkt v noci z 11. na 12. srpna 1957. 

Josef Bryks

e)      Na jeho počest byl jeho jménem pojmenován airbus dopravního letectva Armády České republiky. V jeho rodišti mu byla odhalena pamětní deska a rovněž jedna z přerovských ulic nese jeho jméno. Je po něm pojmenována i ulice na pražském sídlišti Černý Most. Rovněž jeho jméno nesl od roku 1992 1. letecký školní pluk československého letectva.

Karel Janoušek

Ze správných odpovědí bylo vylosováno pět výherců, kteří byli odměněni knihou Dobrodružství pana Wellingtona.

Ema Hráčková 7.C

David Gregor 7.C

Martin Kadlečík 9.A

Ondřej Krajan 7.C

Viktorie Šimoníková 8.A

Výhercům blahopřeji a ostatním žákům děkuji za účast.

Soutěž byla součástí projektu Po stopách totalitních režimů 20. století, který je finančně podpořen Zlínským krajem.

Mgr. Petr Kočíř - učitel dějepisu