4. 1. 2019

V pátek 4.1.2019 bylo ukončeno 9. kolo soutěže Osudové osmičky našich dějin. Celkem jsem obdržel 38 odpovědí, z toho 29 bylo správných.

Správné odpovědi za měsíc prosinec:

Seřaďte události...... jak šly po sobě od nejstarší po nejmladší událost.

 

1918

1.Vznik ČSR.

2.Martinská deklarace.

3.Konec I. světové války na západní frontě.

4.T.G.Masaryk zvolen prezidentem ČSR.

 

1938

1.Částečná mobilizace ČSR.

2.Úplná mobilizace v ČSR.

3.Podpis Mnichovské dohody.

4.Zábor čs. pohraničí Německem.

1948

1.Demise 12 nekomunistických ministrů.

2.Demise prezidenta Edvarda Beneše.

3.Klement Gottwald zvolen prezidentem ČSR.

4.Úmrtí Edvarda Beneše.

1968

1.Jiří Raška získal zlatou medaili na ZOH v Grenoblu.

2.Prezidentem ČSR zvolen Ludvík Svoboda.

3.Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

4.Upálení Jana Palacha.


1989

1.Palachův týden.

2.Zveřejnění dokumentu Několik vět.

3.Demonstrace studentů v Praze na Národní třídě.

4.Václav Havel zvolen prezidentem Československa.

1998

1.Zápas Česko-Finsko.

2.Zápas Česko-Kazachstán.

3.Zápas Česko-USA.

4.Zápas Česko-Kanada.

 

Ze správných odpovědí byli vylosováni tito výherci, kteří obdrželi knihu: Moskva posílá tanky

Publikace byly získány zdarma od organizace Člověk v tísni.

Michal Svoboda - 9.A

Šarlota Zálešáková - 9.C

Magdaléna Horňáková - 9.C

Výhercům blahopřeji a ostatním žákům děkuji za účast. 

Mgr. Petr Kočíř - organizátor soutěže