11. 2. 2019

Dne 2.2.2019 bylo ukončeno 10. kolo soutěže Osudové osmičky našich dějin. Celkem jsem obdržel 56 odpovědí, z toho 44 bylo správných.

Správné odpovědi za měsíc leden:

Kdo jsem ??

1918

Byl jsem československým politikem a ekonomem za první republiky. Jsem jeden z odsouzených v procesu s Omladinou. Účastnil jsem se 1. odboje, jsem jedním z mužů 28. října a stal jsem se prvním československým ministrem financí a funkcionářem Československé národní demokracie. Při atentátu v roce 1923 jsem byl smrtelně zraněn.

Alois Rašín

1938

Studoval jsem medicínu v Praze. Účastnil jsem se demonstrace k 21. výročí vzniku samostatného ČSR, která byla nacisty tvrdě potlačena. Byl jsem zraněn střelou do břicha a navzdory lékařské péči jsem 11. listopadu zemřel. Mého pohřbu se zúčastnili tisíce studentů, kteří přitom protestovali proti nacismu. Následkem toho byly o dva dny později uzavřeny všechny české vysoké školy.

Jan Opletal

1948

Vystudovala jsem práva. Během první republiky jsem byla aktivní jako bojovnice za práva žen. Za války jsem se zapojila do odboje, za svou činnost jsem byla zatčena gestapem a jen těsně jsem unikla trestu smrti. Po válce jsem se stala poslankyní za Českou stranu národně sociální, po nástupu komunistů k moci jsem se mandátu vzdala. Komunistický režim jsem kritizovala, a proto jsem byla zatčena. Byla jsem souzena ve vykonstruovaném procesu a odsouzena k trestu smrti provazem.

Milada Horáková

1968

Byl jsem lékař a politik. Byl jsem členem Komunistické strany Československa. Během Pražského jara 1968 jsem se stal přední osobností. Jako jediný z čs. delegace politiků jsem nepodepsal tzv. Moskevské protokoly v srpnu 1968. Také jsem hlasoval proti schválení dočasného pobytu sovětských vojsk na našem území na podzim 1968. Jsem signatář Charty 77.

František Kriegel

1989

Narodil jsem se v Polsku, od mládí jsem měl vřelý vztah k víře. Miloval jsem sport i divadlo, ale moje víra byla silnější. Za války jsem studoval teologii. V komunistickém režimu bylo náboženství pronásledováno, ale postupně jsem se stal biskupem, arcibiskupem a nakonec prvním slovanským papežem v dějinách. Po své smrti jsem byl blahoslaven.

Jan Pavel II.

1998

Narodil jsem se v Kladně. Od mládí jsem se věnoval hokeji. Dříve jsem hrál např.  za Pittsburgh Penguins, Washington Capitals v NHL a Avangard Omsk v KHL. V současnosti působím v klubu Rytíři Kladno, jehož jsem také majitelem. Dva krát jsem vyhrál Mistrovství světa, 1x Olympisjké hry, 2x Stanley Cup. V roce 2005 jsem se stal členem Triple Gold Clubu a od roku 2008 jsem byl uveden do Síně slávy českého hokeje.

Jaromír Jágr

Ze správných odpovědí byli vylosováni tito výherci, kteří obdrželi knihu: Zlaté hvězdy-kronika velkého vítězství a Nagáno 98 ( knihy byly zakoupeny z antikvariátů po celé ČR)

Martin Bouchal - 9.A

Jakub Janků - 6.B

Jan Jakub Šipka - 7.B

Výhercům blahopřeji a ostatním žákům děkuji za účast. 

Mgr. Petr Kočíř - organizátor soutěže