12. 6. 2019

V pondělí 3.6.2019 byla ukončena internetová soutěž Čs. legie v I. světové válce. Celkem jsem obdržel 15 odpovědí, z toho 10 bylo správných.

Ze správných odpovědí byli vylosováni tito výherci, kteří obdrželi nádhernou komiksovou knihu: Stopa legionáře

Publikace byly zakoupeny z dotace Zlínského kraje:  Po stopách totalitních režimů 20. století.

Adam Jakšík - 7.B

Jan Jakub Šipka - 7.B

Anna Uhrová - 8.A

Výhercům blahopřeji a ostatním žákům děkuji za účast. 

Mgr. Petr Kočíř - organizátor soutěže