16. 4. 2019

Žáci 1. stupně si dnes užili velikonoční dílničky, které pro ně každoročně připravují paní vychovatelky ze školní družiny a paní učitelky za pomoci žáků z 5. a 8. ročníku. Že si děti toto odpoledne užily, je zřejmé z fotografií.

 

 

 

M. Ondráčková