21. 1. 2021

Dne 19. ledna 2021 proběhlo ONLINE okresní kolo dějepisné olympiády.

Tématem 50. ročníku dějepisné olympiády je: "Labyrintem barokního světa (1556-1781)".

Naši školu úspěšně reprezentovali: Adam Jakšík 9.B, Martin Machala 8.C a Kristýna Kolářová 8.B.

Všichni tři se umístnili do 9. místa a postoupili do krajského kola, které se uskuteční opět distanční formou 17. března.

Děkujeme Adamovi, Martinovi a Kristýně za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Petr Kočíř, Mgr. Jan Vorba - učitelé dějepisu na ZŠ UNESCO