24. 6. 2019

Úřední dny kanceláře školy v budově na Komenského nám. 350 (tzn. přítomnost paní hospodářky):

tel. 572 432 826 / 724 123 116


1.7. - 4.7. v čase 08-11 hod. a 13-15 hod.

8.7. - 23.8 každé úterý a čtvrtek v čase 08-11 hod. a 13-15 hod.

Od 26.8. do 30.8. celý týden v čase 08-11 hod. a 13-15 hod.


V tuto dobu si žáci (příp. jejich zákonní zástupci) rovněž mohou vyzvednout vysvědčení.


Pro vstup do budovy školy prosím zvoňte na zvonek umístěný na vstupních dveřích (příp. volejte tel. 572 432 826 / 724 123 116).

Bezpečnostní upozornění:
Žádáme všechny žáky, rodiče, zaměstnance a hosty, aby v souvislosti s rekonstrukcí a opravami naší školy a jejího okolí dbali zvýšené pozornosti při pohybu ve škole SŠPHZ, všech jejich prostorách i jejím okolí a dodržovali všechna opatření a pokyny, které budou během měsíce června vydávána, aby nedocházelo k poškození zdraví či úrazům.

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

 

Pozn. Předběžný plán, změny vyhrazeny dle průběhu oprav školy.