20. 2. 2021

Žáci z osmých tříd dostali v hodině chemie dobrovolný úkol – vyzkoušet absorpční účinky aktivního uhlí (schopnost pohlcovat například barviva).

Návod, jak při práci postupovat, si nastudovali ve výukovém videu. Dále si museli připravit potřebné pomůcky, pokus realizovat, nafotit a fotky odeslat.

Jak si s úkolem poradili? Posuďte podle fotografií. Já myslím, že na výbornou😊!

Mgr. Martina Plačková, učitelka chemie