12. 2. 2020

O tom, že hodiny literární výchovy můžou být zábavné, se přesvědčili žáci 9. A. Měli za úkol vytvořit svůj vlastní kaligram (báseň, jejíž slova jsou uspořádána do obrazce, který vyjadřuje téma básně samotné). Dali tak prostor své fantazii a představivosti. Práce jsme si rozložili na lavici a hlasovali pro tři nejlepší, které byly odměněny. Rozhodování bylo velmi obtížné, protože všem žákům se jejich výtvor povedl, a proto je musím MOC pochválit! Můžete se přesvědčit sami :)

Mgr. Petra Koudelníčková - vyučující českého jazyka v 9. A